Сотрудники

Элина Абай кызы Директор
Элина Абай кызы Зам. директор
Сагындык Балтабаев Завуч
Элина Абай кызы Кыргыз тили мугалими
Сагындык Балтабаев Физрук
Элина Абай кызы Англис тили мугалими
Сагындык Балтабаев Информатика мугалими
Элина Абай кызы Математика мугалими